غذا و خوراک

تمام مواد غذایی و خوراک از تولید کنندگان و تامین کنندگان حرفه ای مواد غذایی و خوراکی با خلوص بالا و قیمت پایین برخوردار هستند. به ترکیبات الکل با کیفیت عمده فروشی، ترکیبات اتیل، ترکیبات فنلی، ترکیبات هیدروکربن، ترکیبات کتون در بازار موجود در بازار ما خوش آمدید. خدمات سفارشی نیز در دسترس است.